Đội tuyển bóng đá nam của Việt Nam xếp hạng 143 thế giới tháng 1-2014

Không thi đấu trong tháng qua, nhưng đội tuyển bóng đá nam của Việt Nam vẫn tăng một bậc trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) tháng 1-2014 để vươn lên hạng 143 thế giới (xếp hạng 25 châu Á và thứ ba trong khu vực Đông - Nam Á). Các đội đứng trên đội Việt Nam ở khu vực Đông - Nam Á là

Phi-li-pin (hạng 127) và Mi-an-ma (hạng 129). Các thứ hạng tiếp theo thuộc về Thái-lan (hạng 148), Xin-ga-po (149), Lào (153), Ma-lai-xi-a (154), In-đô-nê-xi-a (161), Cam-pu-chia (189), Bru-nây và Đông Ti-mo (cùng hạng 190). Trong khi đó, 25 vị trí dẫn đầu thế giới trên bảng xếp hạng tháng này không thay đổi. Đứng thứ nhất vẫn là các đội tuyển: Tây Ban Nha, Đức, Ác-hen-ti-na, Cô-lôm-bi-a và Bồ Đào Nha. Ở châu Á, dẫn đầu là I-ran (hạng 34), tiếp theo lần lượt là Nhật Bản (48), Hàn Quốc (53), Ô-xtrây-li-a (56) và U-dơ-bê-ki-xtan (63).