Đối tượng tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ trong thời bình

QĐND Online - Theo Cục Quân lực (Bộ Tổng tham mưu), năm 2011, đối tượng được hoãn, miễn gọi nhập ngũ được quy định như sau:

1. Công dân nam được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình khi: a) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự hiện hành hoặc đang học tập tại các trường quân đội và các trường ngoài quân đội theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng. b) Học sinh, sinh viên đang học tập tại các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định tại khoản 1 Điều 48 của Luật Giáo dục năm 2005 theo hình thức giáo dục chính quy, bao gồm: Trường trung học phổ thông, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường chuyên, trường năng khiếu, dự bị đại học; Trường trung cấp chuyên nghiệp, trường cao đẳng nghề, trường trung học nghề; Trường cao đẳng, đại học. c) Học sinh, sinh viên đang học tại các nhà trường của tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép đầu tư trên lãnh thổ Việt Nam hoặc học sinh, sinh viên được đi du học tại các trường ở nước ngoài có thời gian đào tạo mười hai tháng trở lên. Học sinh, sinh viên nêu tại điểm b và điểm c nói trên chỉ được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong một khóa đào tạo tập trung đầu tiên, nếu tiếp tục học tập ở các khóa khác thì không được tạm hoãn gọi nhập ngũ. 2. Những học sinh, sinh viên sau đây không thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình: Theo học các loại hình đào tạo khác ngoài quy định tại điểm b khoản 1 nói trên; Đang học nhưng do vi phạm kỷ luật đã bị đuổi học, buộc thôi học; Tự bỏ học hoặc ngừng học tập một thời gian liên tục từ 12 tháng trở lên; Hết thời hạn học tập tại trường một khóa học; Chỉ ghi danh, đóng học phí nhưng thực tế không học tại trường. 3. Những công dân sau đây được miễn gọi nhập ngũ trong thời bình: Con liệt sĩ, con của thương binh hạng 1, con của bệnh binh hạng 1; Một người anh trai hoặc em trai của liệt sĩ; Một con trai của thương binh hạng 2; Cán bộ, viên chức, công chức, thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện, trí thức trẻ tình nguyện làm việc trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội đang cư trú tại địa phương hoặc người địa phương khác được điều động đến làm việc ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đặc biệt khó khăn có phụ cấp khu vực hệ số 0,5 trở lên, ở hải đảo có phụ cấp khu vực hệ số 0,3 trở lên đã phục vụ từ 24 tháng trở lên. Trung Kiên