Đối tượng mắc bệnh Đái tháo đường ngày càng trẻ hóa

    Gốc

    Hanoinet - Theo Dự án Đái tháo đường (ĐTĐ) quốc gia, trong năm 2007, số bệnh nhân ĐTĐ cả nước ước tính lên đến gần 1,3 triệu người và đối tượng mắc bệnh ngày càng trẻ hóa.

    Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=57&NewsId=28395