Đối tượng được hỗ trợ do tăng giá xăng, dầu

    Báo Nhân Dân
    1 đăng lạiGốc

    ND - Theo quy định, có hai đối tượng chính được Nhà nước hỗ trợ do tăng giá xăng, dầu là ngư dân và người nghèo, vùng sâu vùng xa, dân tộc thiểu số.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=117482&sub=69&top=40