Đối thoại về chính sách, thực trạng giao đất, giao rừng tại Hà Tĩnh

Sáng 12/10, tại TP Hà Tĩnh, Trung tâm Nghiên cứu Truyền thông Phát triển (RED) tổ chức Hội thảo đối thoại về chính sách thực trạng giao đất, giao rừng tại Hà Tĩnh - Những khó khăn, bất cập và giải pháp.

Đối thoại về chính sách, thực trạng giao đất, giao rừng tại Hà Tĩnh - Ảnh 1

Ông Trần Ngọc Bình - Tổng cục Lâm nghiệp, ông Lê Công Lương - Chánh VP Liên Hiệp các Hội KHKT Việt Nam và ông Nguyễn Bá Thịnh - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Tĩnh đồng chủ trì hội thảo.

Tham gia hội thảo có GS. TSKH Đặng Hùng Võ - nguyên Thứ trưởng Bộ TNMT; TS. Hứa Đức Nhị - nguyên Thứ trưởng Bộ NN&PTNT; đại diện Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam; Tổng cục Lâm Nghiệp; Sở NN&PTNT Hà Tĩnh; Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Tĩnh; đại diện các tổ sản xuất, hộ gia đình trồng rừng...

Đối thoại về chính sách, thực trạng giao đất, giao rừng tại Hà Tĩnh - Ảnh 2

Sau khi nghe ông Trần Ngọc Bình - Tổng cục Lâm nghiệp báo cáo tổng quan về tình hình giao đất, giao rừng tại Việt Nam, các đại biểu đã tập trung làm rõ các nội dung và thảo luận sôi nổi, thẳng thắn về tổng quản về giao đất, giao rừng tại Việt Nam - những vấn đề đặt ra về xây dựng và thực thi chính sách nhằm triển khai có hiệu quả chương trình giao đất, giao rừng trong giai đoạn hiện nay;

Đối thoại về chính sách, thực trạng giao đất, giao rừng tại Hà Tĩnh - Ảnh 3

GS, TSKH Đặng Hùng Võ - nguyên Thứ trưởng Bộ TNMT trao đổi với các đại biểu bên lề hội thảo.

Thực hiện chương trình giao đất, giao rừng tại Hà Tĩnh - những thuận lợi, khó khăn và giải pháp; quá trình phối kết hợp triển khai chỉ đạo và tổ chức thực hiện của chính quyền địa phương trong công tác giao đất, giao rừng.

Đối thoại về chính sách, thực trạng giao đất, giao rừng tại Hà Tĩnh - Ảnh 4

Đại diện UBND xã Kỳ Lạc (Kỳ Anh): Hàng năm cần có chính sách hỗ trợ tiền cho các hộ nhận diện tích rừng tự nhiên.

Đối thoại về chính sách, thực trạng giao đất, giao rừng tại Hà Tĩnh - Ảnh 5

Ông Trần Viết Hùng, xóm Phố Tây, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn: Chúng tôi chưa an tâm sản xuất trên chính diện tích rừng của mình vì chưa có giấy chứng nhận quyền sử đất...

Đặc biệt là thực trạng quản lý đất lâm nghiệp và phương án giải quyết nhu cầu thiếu đất sản xuất cho người dân trên địa bàn xã Sơn Kim 2, xã Hương Trạch, xã Kỳ Lạc; những khó khăn, thách thức trong quản lý, bảo vệ rừng của nhóm bảo vệ rừng thôn Khe 5 Hương Sơn và các hộ gia đình cá nhân khác trong tỉnh; phương án quản lý, sử dụng và bảo vệ rừng quy mô hộ gia đình nhằm đảm bảo sinh kế và duy trì được vốn rừng tự nhiên...

Đối thoại về chính sách, thực trạng giao đất, giao rừng tại Hà Tĩnh - Ảnh 6

Ông Nguyễn Văn Minh - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Vũ Quang: Công tác giao đất, giao rừng gặp nhiều khó khăn do sự phối hợp giữa các ngành tại cơ sở chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ.

Đối thoại về chính sách, thực trạng giao đất, giao rừng tại Hà Tĩnh - Ảnh 7

Ông Nguyễn Văn Việt - Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Khê: Việc giao đất, giao rừng chưa nhiều là do vướng kinh phí từ người dân và một số chính sách pháp luật.

Chiều nay, các thành viên dự hội thảo sẽ tập trung đối thoại trực tiếp về chính sách theo nội dung đề ra.

Trọng Tuệ