Đối thoại - sợi dây gắn kết người lao động và doanh nghiệp

Đối thoại tại nơi làm việc chính là kênh thông tin quan trọng giúp công đoàn cơ sở và doanh nghiệp cùng nhau giải quyết các vấn đề nóng trong công nhân lao động như: vấn đề việc làm, cải thiện tiền lương hay thời giờ làm việc... Qua đó, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định; đảm bảo phúc lợi cho chính người lao động.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/doi-thoai-soi-day-gan-ket-nguoi-lao-dong-va-doanh-nghiep-117985.htm