Đối thoại, hợp tác liên tôn giáo vì hòa bình khu vực

    Gốc

    (VietNamNet) – Đối thoại và hợp tác liên tôn giáo sâu sắc sẽ góp phần giải quyết những thách thức đối với an ninh khu vực. Đó là tinh thần cuộc Đối thoại Liên tôn giáo Khu vực Châu Á - TBD đang diễn ra tại Phnom Penh.

      Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/chinhtri/2008/04/776732/