Đối thoại Hải quan - Doanh nghiệp: Đến hẹn lại lên!

Cứ đến hẹn lại lên, hàng năm, TCHQ lại phối hợp với VCCI tổ chức hội thảo đối thoại Hải quan với DN (HQ-DN). Tuy nhiên, có nhiều ý kiến cho rằng các buổi đối thoại này vẫn chưa thực sự phát huy được tác dụng theo đúng nghĩa của nó. Để rộng đường dư luận trước thềm cuộc đối thoại năm 2008, DĐDN đã có buổi phỏng vấn ông Vũ ngọc Anh - Phó Tổng cục trưởng TCHQ về vấn đề này.