Đối thoại chính sách lần thứ 4 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cánh tả Đức

Thực hiện Kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2023 của Trung ương Đảng, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng ta dự Đối thoại chính sách lần thứ 4 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cánh tả Đức, thăm và làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/doi-thoai-chinh-sach-lan-thu-4-giua-dang-cong-san-viet-nam-va-dang-canh-ta-duc-103775.htm