Đổi thay của cộng đồng dân tộc ít người La Ha

Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước đã có nhiều chính sách quan tâm đến đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt với nhóm dân tộc thiểu số ít người. Tại Sơn La có 12 dân tộc anh em cùng chung sống trong đó có nhóm dân tộc La Ha với dân số dưới 10 nghìn người. Bằng nguồn vốn hỗ trợ từ các chương trình mục tiêu quốc gia, đời sống của đồng bào dân tộc La Ha đang có những đổi thay tích cực.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/doi-thay-cua-cong-dong-dan-toc-it-nguoi-la-ha-124842.htm