Đời thật bất công, 'kẻ ăn không hết người lần chẳng ra'

Có những người chỉ biết than thân trách phận, oán trách ông trời sao lại bất công với mình đến thế?

Đời thật bất công, 'kẻ ăn không hết người lần chẳng ra' - Ảnh 1

Cuộc đời sao lắm bất công, "người ăn không hết kẻ lần chẳng ra".

Đời thật bất công, 'kẻ ăn không hết người lần chẳng ra' - Ảnh 2

Mình đẹp trai thua kém gì nó đâu mà sao không ai thích?

Đời thật bất công, 'kẻ ăn không hết người lần chẳng ra' - Ảnh 3

Khác gì "chọc tức" mình hay không cơ chứ.

Đời thật bất công, 'kẻ ăn không hết người lần chẳng ra' - Ảnh 4

Bình tĩnh nào chàng trai, thua keo này ta bày keo khác.

Đời thật bất công, 'kẻ ăn không hết người lần chẳng ra' - Ảnh 5

Ước mơ này không biết đến bao giờ mới thực hiện được.

Đời thật bất công, 'kẻ ăn không hết người lần chẳng ra' - Ảnh 6

Haha, biết rồi nha... phải về sắm ngay một con chó.

Đời thật bất công, 'kẻ ăn không hết người lần chẳng ra' - Ảnh 7

Ở đây còn nhiều chỗ, nhiều người sẵn sàng san sẻ mà.

Đời thật bất công, 'kẻ ăn không hết người lần chẳng ra' - Ảnh 8

Ai làm việc người đấy, ăn cứ để đấy cho tôi.

Đời thật bất công, 'kẻ ăn không hết người lần chẳng ra' - Ảnh 9

Chúng mày có ăn nữa không để tao ăn hết đây?

Đời thật bất công, 'kẻ ăn không hết người lần chẳng ra' - Ảnh 10

Sao phải buồn vậy chàng trai, mạnh mẽ lên mới có "gấu" chứ.

Đời thật bất công, 'kẻ ăn không hết người lần chẳng ra' - Ảnh 11

Cảm giác này bao lâu nay cũng quen dần rồi.

Đời thật bất công, 'kẻ ăn không hết người lần chẳng ra' - Ảnh 12

Chúng nó làm như cả thế giới này không còn ai nữa hết ấy.

Đời thật bất công, 'kẻ ăn không hết người lần chẳng ra' - Ảnh 13

Sao phải xoắn, việc của ai người đấy làm thôi.

Đời thật bất công, 'kẻ ăn không hết người lần chẳng ra' - Ảnh 14

Ê này, ăn không hết thì cho xin miếng nhé.

Đời thật bất công, 'kẻ ăn không hết người lần chẳng ra' - Ảnh 15

Để tôi chống mắt lên xem các người "ăn" được bao lâu.

Chém Gió