Đời thật bất công, 'kẻ ăn không hết người lần chẳng ra'

Có những người chỉ biết than thân trách phận, oán trách ông trời sao lại bất công với mình đến thế?

Cuộc đời sao lắm bất công, "người ăn không hết kẻ lần chẳng ra".

Mình đẹp trai thua kém gì nó đâu mà sao không ai thích?

Khác gì "chọc tức" mình hay không cơ chứ.

Bình tĩnh nào chàng trai, thua keo này ta bày keo khác.

Ước mơ này không biết đến bao giờ mới thực hiện được.

Haha, biết rồi nha... phải về sắm ngay một con chó.

Ở đây còn nhiều chỗ, nhiều người sẵn sàng san sẻ mà.

Ai làm việc người đấy, ăn cứ để đấy cho tôi.

Chúng mày có ăn nữa không để tao ăn hết đây?

Sao phải buồn vậy chàng trai, mạnh mẽ lên mới có "gấu" chứ.

Cảm giác này bao lâu nay cũng quen dần rồi.

Chúng nó làm như cả thế giới này không còn ai nữa hết ấy.

Sao phải xoắn, việc của ai người đấy làm thôi.

Ê này, ăn không hết thì cho xin miếng nhé.

Để tôi chống mắt lên xem các người "ăn" được bao lâu.

Chém Gió