Đổi tên công ty có cần đăng ký thuế lại?

    Báo VnEconomy
    Gốc

    Công ty tôi đang làm thủ tục chuyển đổi tên công ty. Đối với cơ quan thuế chúng tôi có phải đăng ký thuế lại không? Thủ tục khai báo gồm những gì?

    Nguyễn Thu Huyền, Tp.Thái Bình, tỉnh Thái Bình Mục 2, phần II Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế về việc đăng ký thuế quy định hồ sơ, thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế mà cơ sở kinh doanh phải kê khai bổ sung ngay với cơ quan thuế trực tiếp quản lý gồm có: Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế theo mẫu 08-MST; giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh điều chỉnh theo tên mới (bản sao có chứng thực); giấy chứng nhận đăng ký thuế (bản gốc). Sau 5 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ kê khai bổ sung của cơ sở kinh doanh, cơ quan thuế cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế cho cơ sở kinh doanh theo tên mới, với mã số thuế đã được cấp trước đây, đồng thời thu hồi giấy chứng nhận đăng ký thuế cũ.

    Nguồn VnEconomy: http://vneconomy.vn/20090720101632815p5c18/doi-ten-cong-ty-co-can-dang-ky-thue-lai.htm