Đối tác đàm phán 6 bên gặp gỡ cấp Ngoại trưởng

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNMO)- Một quan chức Hàn Quốc ngày 18/7 cho biết cuộc gặp cấp Ngoại trưởng, cấp cao nhất giữa các đối tác tham gia đàm phán hạt nhân 6 bên sẽ diễn ra vào tuần sau.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/44/174263