Đổi số điện thoại cố định: Làm sao giảm thiểu tác động?

    Gốc

    Việc VNPT đổi số điện thoại cố định chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới khách hàng, nhất là những ai làm công việc kinh doanh...

      Nguồn VnEconomy: http://vneconomy.vn/home/20080923105332369P0C16/doi-so-dien-thoai-co-dinh-lam-sao-giam-thieu-tac-dong.htm