Đòi nợ 1 tỷ giá 150 triệu đồng

    Báo Công An Nhân Dân
    2 đăng lạiGốc

    Yến thỏa thuận với Trung, nếu đòi được 1 tỷ đồng đã ứng trước cho Long, Văn phòng Luật sư Bảo Tín thì sẽ trả cho nhóm “tác chiến” của Trung mỗi người 50 triệu đồng.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/toiphama-z/2008/12/106658.cand