Đợi nhau cùng lên “chín tầng mây”?

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Diễn biến của quan hệ tình dục có thể coi là trải qua 2 thời kì: hưng phấn và hết hưng phấn. Giữa 2 thời kì này là khoái cực.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=54&NewsId=45749