Dời nhà lụp xụp: Đòi vốn làm “mồi nhử”

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    UBND quận 8 (TP.HCM) vừa báo cáo với các sở, ngành của thành phố về việc triển khai thực hiện chương trình chỉnh trang đô thị, di dời nhà...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2008/06/09/102312/8392