Đổi mới từ đại hội cơ sở

Ngày 25-8-2016, Ban Bí thư T.Ư Đảng đã ban hành Chỉ thị số 06-CT/T.Ư về lãnh đạo Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2020.

Đổi mới từ đại hội cơ sở - Ảnh 1

Bên cạnh khẳng định những thành tựu đã đạt được trong những năm qua, Chỉ thị nêu rõ, công tác đoàn và phong trào thanh niên, thiếu nhi Việt Nam vẫn còn một số hạn chế: Hoạt động đồng hành, hỗ trợ, chăm lo cho thanh niên gặp nhiều khó khăn, chưa được triển khai đồng đều trên diện rộng; chất lượng một số tổ chức đoàn, tổ chức đội chưa cao; vai trò giáo dục, định hướng của đoàn đối với thanh niên ngoài tổ chức chưa rõ nét; tỷ lệ tập hợp thanh niên khu vực ngoài Nhà nước còn thấp...

Ban Bí thư T.Ư Đảng chỉ đạo nhiều công việc để Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn quốc thành công tốt đẹp, trong đó có việc: Báo cáo trình Đại hội cần đánh giá đúng thực trạng tình hình thanh niên, công tác đoàn và phong trào thanh niên, thiếu nhi 5 năm qua; khẳng định những đóng góp của thanh niên; chỉ rõ khuyết điểm, yếu kém và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm…

Quán triệt tinh thần của Chỉ thị, đầu tháng 11 vừa qua, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã ban hành tới các cấp bộ đoàn cả nước văn bản Hướng dẫn Tổ chức Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI (nhiệm kỳ 2017-2020). Trong đó, tiếp tục nhấn mạnh việc nêu rõ những hạn chế trong công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ qua.

Trong thực tế cuộc sống, tổ chức đoàn thanh niên đã nhiều năm liền ghi dấu ấn trong đời sống xã hội bằng những hoạt động thiết thực, nhất là thể hiện rõ nét tinh thần tình nguyện, xung kích của thanh niên trên nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, những hạn chế cũng được thể hiện trên nhiều mặt. Chất lượng các hoạt động chưa cao, chưa để lại những dấu ấn sâu sắc và lâu dài. Công tác tập hợp, đoàn kết, hỗ trợ thanh niên, nhất là thanh niên công nhân, thanh niên nông thôn gặp nhiều trở ngại. Hoạt động đoàn trong đội ngũ cán bộ trẻ, các cơ quan nhà nước còn phân tán, buông lỏng. Chất lượng tổ chức Đoàn tại khu dân cư, phường, xã, thị trấn rất mờ nhạt, hiệu quả thấp…

Một trong những yếu tố quan trọng để thu hút thanh niên đến với tổ chức Đoàn là việc phát động các phong trào thiết thực, phù hợp và hiệu quả. Mỗi kỳ Đại hội là cơ hội để tổ chức Đoàn nghiên cứu, xem xét, tìm tòi những nội dung, những phong trào hành động mới. Đã qua rồi thời kỳ cần những tên gọi “hoành tráng”, hình thức, trống giong cờ mở… Hiện nay, tuổi trẻ cần những hoạt động, chương trình có sức hiệu triệu lớn lao nhưng không xa rời thực tế cuộc sống và gắn liền với nhu cầu chính đáng của thanh niên. Tổ chức Đoàn cần phải có mặt ở nhiều nơi mà thanh niên đang hướng tới, đồng hành, trao đổi, thậm chí tranh luận với thanh niên về lý tưởng sống, về mục đích sống. Trong quá trình đó, tổ chức Đoàn, người cán bộ Đoàn cần sẵn sàng nhìn nhận và đối mặt những tụt hậu của bản thân mình qua thực tế “va chạm xã hội” để rồi từ đó vươn lên.

Để có được những phong trào thu hút tuổi trẻ tham gia, nhiệm vụ quan trọng nhất của tổ chức Đoàn trước mỗi kỳ Đại hội là nhìn nhận, xem xét nghiêm túc hiệu quả các phong trào đang triển khai, có sự đột phá, đổi mới mạnh mẽ trong tư duy hành động để phát động những phong trào mới với sức sống mới. Đây không chỉ là nhiệm vụ của các cán bộ Đoàn chủ chốt mà là trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên cả nước. Vì vậy, mỗi Đại hội dù ở cấp nào cũng coi trọng việc lấy ý kiến góp ý, sáng kiến, đề xuất của tuổi trẻ về những phong trào mới.

Chính từ thực tiễn cuộc sống, từ những khó khăn, thiếu thốn của người thanh niên nông thôn, từ những vất vả, gian truân của thanh niên công nhân hay từ những tri thức, trải nghiệm của cán bộ trẻ… sẽ xuất hiện những phong trào thật sự là của thanh niên, vì thanh niên. Và từ Đại hội Đoàn toàn quốc, BCH T.Ư Đoàn nhiệm kỳ mới sẽ cụ thể hóa phong trào đó để lan rộng trong đời sống xã hội.

Thay vì quá tập trung cho các khâu việc liên quan lễ tân, đã đến lúc các cấp bộ đoàn mạnh dạn đổi mới nội dung Đại hội. Theo đó, nên dành nhiều thời gian hơn nữa cho việc tiếp nhận sáng kiến, đề xuất của tuổi trẻ về những phong trào trong nhiệm kỳ mới, về những vấn đề cần khắc phục để tổ chức Đoàn ngày càng khẳng định vai trò và vị trí của mình trong thanh niên cũng như trong sự nghiệp đổi mới của đất nước.