Đổi mới thi, tuyển sinh gắn với quản lý giáo dục đại học

Ngày 28-12, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 29-NQ/T.Ư của Ban Chấp hành T.Ư (Khóa XI) và tổng kết năm học 2012-2013, phương hướng nhiệm vụ năm học 2013-2014 của các trường đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ). Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự và phát biểu ý kiến.

Bộ trưởng GD và ĐT đã phổ biến, quán triệt các nội dung chính của Nghị quyết số 29-NQ/T.Ư về đổi mới căn bản, toàn diện GD và ĐT, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; những giải pháp để thực hiện Nghị quyết trong ngành GD và ĐT; những đòi hỏi đặt ra với các trường ĐH, CĐ khi đưa Nghị quyết vào thực tiễn...

Báo cáo tổng kết năm học 2012-2013 của các trường ĐH, CĐ cho thấy đã có sự điều chỉnh cơ cấu ngành và việc mở ngành đào tạo khi số sinh viên theo học khối ngành kinh tế giảm, tăng các ngành nghề xã hội có nhu cầu; một số ngành mới mở như năng lượng hạt nhân, an toàn và an ninh mạng đáp ứng nhu cầu xã hội. Ngoài ra, trong cơ cấu đào tạo chính quy và không chính quy, tỷ lệ sinh viên theo học các hệ không chính quy ngày càng giảm. Kết quả tuyển sinh năm 2013 có 489.732 thí sinh trúng tuyển, nhập học. Ngoài ra, các trường ĐH, CĐ còn thực hiện tuyển thẳng 802 thí sinh và ưu tiên xét tuyển thẳng 5.941 thí sinh. Đáng chú ý, trong năm 2013, Bộ GD và ĐT đã quyết định dừng tuyển sinh đối với bảy ngành của sáu trường và thu hồi quyết định cho phép đào tạo năm ngành của hai trường; xử phạt vi phạm hành chính và cảnh báo một số trường do có những vi phạm về điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo...

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định: GD và ĐT liên quan đến tất cả mọi người dân, nếu đổi mới mà không phù hợp sẽ ảnh hưởng đến tương lai một con người và cộng lại sẽ ảnh hưởng đến tương lai dân tộc. Vì vậy, đổi mới căn bản, toàn diện GD và ĐT phải quyết liệt nhưng hết sức cẩn trọng, trí tuệ, khoa học. Trong đổi mới GD và ĐT, giáo dục ĐH mang nhiều kỳ vọng nhất vì cả người dạy và người học đều có nhận thức cao, sản phẩm đầu ra là nguồn nhân lực cho xã hội. Do vậy Phó Thủ tướng đề nghị Bộ GD và ĐT cần xác định đổi mới trên tất cả các lĩnh vực, nhưng coi công tác thi là khâu đột phá, là vấn đề bức xúc, có thể đổi mới ngay, có tác dụng lan tỏa đến các vấn đề khác nhưng cũng cần phải đổi mới toàn diện, đồng bộ. Cùng với đột phá thi cử cần thực hiện đột phá đổi mới quản lý, trong đó đột phá đổi mới ngay ở cơ quan Bộ GD và ĐT đầu tiên, đúng nghĩa cơ quan quản lý nhà nước. Khi Bộ GD và ĐT đổi mới sẽ có những trường ĐH, CĐ bị đụng chạm, nhưng cần sẵn sàng chấp nhận điều đó. Vấn đề cốt lõi là làm sao để sản phẩm của GD và ĐT nói chung, giáo dục ĐH nói riêng phải tạo ra được đội ngũ lao động có đủ năng lực cả về kiến thức chuyên môn nghiệp vụ lẫn kỹ năng sống.

PV