'Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị'

Chiều 15/7 tại TP Đà Nẵng, Ban Tổ chức Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương và Thành ủy Đà Nẵng phối hợp tổ chức hội thảo khoa học quốc gia 'Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị - Những vấn đề lý luận và thực tiễn'.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương dự và chủ trì Hội thảo.

Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo.

Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo.

Hội thảo nhằm nhận diện vấn đề, phân tích, đánh giá những thành tựu, hạn chế, nguyên nhân và tổng kết bài học kinh nghiệm qua 15 năm thực hiện Nghị quyết số 15 năm 2007 của Ban Chấp hành Trung Đảng khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được 35 tham luận của đại diện các ban, bộ, ngành, Trung ương và địa phương. 11 ý kiến tham luận trình bày tại Hội thảo đã tập trung làm rõ, sâu sắc hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị trong tình hình mới. Những vấn đề có ý nghĩa nhiều mặt đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị nói riêng, sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc nói chung...

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, phát biểu tại Hội thảo.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, phát biểu tại Hội thảo.

Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, việc Đà Nẵng được lựa chọn là địa phương tổ chức hội thảo là cơ hội để Đảng bộ thành phố được lắng nghe ý kiến của các đồng chí lãnh đạo Trung ương, các chuyên gia, nhà khoa học và lãnh đạo các địa phương về việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, những kết quả, kinh nghiệm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đồng thời hội thảo đã cung cấp những luận cứ mang tính lý luận và thực tiễn, góp phần tham mưu, đề xuất với Trung ương tiếp tục hoàn thiện và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị trong tình hình mới.

Qua đó làm rõ những yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trước tình hình, nhiệm vụ mới; cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc tiếp tục hoàn thiện, đổi mới phương thức lãnh đạo nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương cho rằng, các ý kiến phát biểu tại Hội thảo đều thừa nhận những thành quả của những năm đổi mới; Phương thức lãnh đạo của Đảng liên tục được đổi mới, có kết quả trên nhiều lĩnh vực.

Trong quá trình lãnh đạo, Đảng kịp thời ban hành chủ trương, đường lối, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, phát huy dân chủ, đổi mới phương thức, lề lối làm việc, tăng cường công tác duy trì vận động, không chỉ cán bộ đảng viên mà còn trong nhân dân; Đưa đường lối chủ trương của Đảng vào cuộc sống, đặc biệt coi trong công tác cán bộ, tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, công tác kiểm tra giám sát; Phải tiếp tục làm sao cho cho phương thức lãnh đạo của Đảng mang lại những kết quả như mong muốn.

Phương thức lãnh đạo của Đảng là một vấn đề đặc biệt quan trọng, là một yêu cầu đối với vai trò lãnh đạo của Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực làm việc đối với đảng viên, đối với những người lãnh đạo của Đảng. Yêu cầu là phương thức này phải toàn diện, xuyên suốt, đồng bộ, vận dụng cao nhất để đạt được hiệu quả để đưa đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng vào cuộc sống. Đây là yêu cầu rất là cao trong đổi mới để tăng hiệu quả của phương thức lãnh đạo Đảng.

Nhiều đại biểu đề cập đến cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ và hoạt động của các tổ chức hệ thống chính trị. Làm sao cho phương thức Đảng lãnh đạo thông qua tổ chức đảng và đảng viên hoạt động trong các tổ chức hệ thống chính trị đạt được hiệu quả cao. Phương thức là chung, nhưng việc vận hành sẽ khác vì chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức khác nhau. Ví dụ như các cơ quan, tổ chức nhà nước như Quốc hội, HĐND, Mặt trận Tổ quốc… sẽ vận hành khác nhau trên cơ sở nguyên tắc chung, trên cơ sở chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng.

Toàn cảnh Hội thảo.

Toàn cảnh Hội thảo.

Về trách nhiệm, quyền hạn, mối quan hệ công tác giữa tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, mối quan hệ tập thể với người đứng đầu, chúng ta đã có quy chế làm việc, nhưng vẫn còn một số điểm chưa phân định rõ, cần được tiếp tục làm sáng tỏ, cần rõ ràng hơn, tạo thuận lợi hơn trong các mối quan hệ công tác. Phải làm sao để Đảng không bao biện làm thay, không buông lỏng lãnh đạo. Muốn vậy phải dựng hệ thống quy chế, quy định làm việc rõ ràng, minh bạch.

Về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, yêu cầu là đội ngũ cán bộ phải có đủ phẩm chất, uy tín, phải ngang tầm nhiệm vụ được giao. Đội ngũ cán bộ tốt thì mới đổi mới được phương thức lãnh đạo tốt, kịp thời, hiệu quả. Vì vậy, xây dựng đội ngũ cán bộ phải luôn được xem là xương sống trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Cán bộ nào thì phong trào đó, muốn đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, phải có đội ngũ cán bộ xứng tầm, được bố trí đúng năng lực, sở trường, chuyên môn.

Về đổi mới phong cách, lề lối làm việc, đường lối quan điểm của Đảng phải được chuyển tải thông qua phương thức hoạt động có hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, đối ngoại, nâng cao cuộc sống nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, nâng cao mối quan hệ mất thiết giữa Đảng với nhân dân trong suốt quá trình phát triển. Làm sao để tối ưu hóa quá trình vận hành phương thức lãnh đạo của Đảng để có được hiệu quả tốt nhất. Phải phát huy tối đa chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị qua phương thức lãnh đạo của Đảng...

Hoài Thu

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/thoi-su/doi-moi-phuong-thuc-lanh-dao-cua-dang-doi-voi-hoat-dong-cua-he-thong-chinh-tri-i660566/