Đổi mới phương thức hoạt động, nâng chất lượng công tác tuyên giáo

  Bắc Giang
  158 liên quanGốcBắc Giang

  Chiều 1/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Giang tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Đỗ Đức Hà, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

  Đồng chí Đỗ Đức Hà kết luận hội nghị.

  Đồng chí Đỗ Đức Hà kết luận hội nghị.

  Từ đầu năm đến nay, ngành Tuyên giáo tỉnh tích cực, chủ động tham mưu với cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng.

  Nổi bật là tham mưu tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các Kết luận, Quy định của Hội nghị T.Ư 4 (khóa XIII); đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05.

  Tham mưu chỉ đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 150-NQ/TU, ngày 28/7/2021 của Tỉnh ủy về "Nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh trong giai đoạn hiện nay"; Đề án số 01-ĐA/TU ngày 20/7/2021 của BTV Tỉnh ủy về "Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng giai đoạn 2021-2025"...

  Trong công tác tuyên truyền, ban tuyên giáo các cấp tập trung tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền những thành tựu, kết quả phát triển KT-XH của tỉnh gắn với chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm, các hoạt động, sự kiện lớn.

  Quang cảnh hội nghị.

  Quang cảnh hội nghị.

  Việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt kết quả cao với hơn 4,3 nghìn tập thể, gần 83 nghìn cá nhân xây dựng kế hoạch thực hiện; khoảng 110 nghìn việc làm theo Bác của tập thể, cá nhân; hơn 1,6 nghìn việc khó được đăng ký giải quyết…

  Từ nay đến cuối năm, công tác tuyên giáo trong Đảng bộ tỉnh tập trung 8 nhiệm vụ chủ yếu. Trong đó trọng tâm là tăng cường tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo công tác quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

  Nâng cao chất lượng, hiệu quả các hình thức tuyên truyền, định hướng hoạt động báo chí-xuất bản. Chú trọng đổi mới phương thức hoạt động của ban chỉ đạo 35, tổ giúp việc, nhóm chuyên gia, tổ phản ứng nhanh, xây dựng lực lượng đấu tranh chống quan điểm sai trái trên Internet, mạng xã hội ở các cấp.

  Thường xuyên cập nhật kiến thức mới, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, đoàn viên, hội viên, nhất là ở cấp cơ sở. Quan tâm biên tập, bổ sung tài liệu lịch sử địa phương vào chương trình giảng dạy, học tập tại các trường phổ thông, trung tâm chính trị các huyện, TP.

  Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy Yên Thế thảo luận tại hội nghị.

  Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy Yên Thế thảo luận tại hội nghị.

  Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các tập thể, cá nhân thực hiện hoàn thành những việc khó cần tập trung giải quyết và tuyên truyền nhân rộng điển hình tiêu biểu. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khoa giáo ở Đảng bộ tỉnh; tuyên truyền, quán triệt những định hướng phát triển văn hóa, văn nghệ theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Chủ động nắm tình hình tư tưởng, phản ánh các vấn đề dư luận quan tâm, kịp thời tham mưu biện pháp giải quyết, không để xảy ra điểm nóng, phức tạp…

  Kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Hà nhấn mạnh, công tác tuyên giáo phải luôn chủ động, thường xuyên đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động, nhanh nhạy, đi trước để dự báo, định hướng, tham mưu đúng, trúng, góp phần ổn định xã hội, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của ngành và Đảng bộ tỉnh.

  Vì vậy, trong thời gian tới, ngoài tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo công tác quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, ban tuyên giáo các cấp cần tập trung rà soát, thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm được BTV cấp ủy xác nhận đúng yêu cầu, kế hoạch đề ra.

  Tăng cường chỉ đạo tổ chức sinh hoạt chính trị tư tưởng trong sinh hoạt chi bộ Đảng, đoàn thể, đặc biệt là xây dựng chuyên đề về các mục tiêu, giải pháp lãnh đạo phát triển KT-XH, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

  Bám sát cơ sở, làm tốt công tác nhận định, dự báo tình hình để có thể tổ chức ngay các cuộc khảo sát, điều tra dư luận xã hội, nhất là một số lĩnh vực đã, đang và có thể tác động đến tư tưởng nhân dân. Kịp thời cung cấp thông tin chính thống những vấn đề nhạy cảm, dễ bị lợi dụng xuyên tạc.

  Tham mưu tổ chức sơ kết, đánh giá 1 năm thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 20/7/2021 của BTV Tỉnh ủy. Cùng đó, làm tốt công tác thi đua, động viên, biểu dương những nhân tố mới, cách làm hay, sáng tạo trong ngành.

  Tin, ảnh: Quốc Trường

  Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/chinh-tri/386578/doi-moi-phuong-thuc-hoat-dong-nang-chat-luong-cong-tac-tuyen-giao.html