Đổi mới phương thức hoạt động để gần dân, hiểu dân, học dân

Ngày 21-10, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn làm việc với Đảng ủy xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức) về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương 9 tháng qua và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2016.

Đổi mới phương thức hoạt động để gần dân, hiểu dân, học dân - Ảnh 1

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn thăm Trường THCS Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức. Ảnh: Nguyễn Toàn

Trong 9 tháng đầu năm 2016, Đảng ủy xã Đồng Tâm luôn bám sát và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Các đảng ủy viên, đại biểu HĐND và thành viên UBND xã tích cực nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến cũng như đề xuất những giải pháp, phương hướng bổ sung xây dựng và thực hiện nghị quyết, chương trình, kế hoạch của cấp ủy, HĐND, UBND.

Việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được tiến hành hiệu quả. Tình hình kinh tế - xã hội của xã chuyển biến tích cực, ước tính giá trị thu nhập về chăn nuôi đạt 25,3 tỷ đồng, chiếm 56,4% tỷ trọng Ngành Nông nghiệp. Lĩnh vực xóa đói giảm nghèo được quan tâm; công tác vệ sinh môi trường được thực hiện tốt.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn nhấn mạnh, bên cạnh các kết quả đạt được, xã Đồng Tâm còn có những hạn chế trong giải quyết khiếu nại, tố cáo; tình hình phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội tuy có giảm nhưng tính chất mức độ vi phạm ngày một tinh vi và nghiêm trọng hơn... Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn yêu cầu Đảng ủy xã Đồng Tâm trong thời gian tới cần đổi mới phương thức hoạt động trên tinh thần gần dân, hiểu dân, học dân và phục vụ nhân dân thật tốt, đồng thời sớm công khai kế hoạch, kết quả dồn điền đổi thửa, giải phóng mặt bằng, giải quyết khiếu nại, tố cáo để người dân giám sát, phản biện. UBND xã chỉ đạo quyết liệt việc đẩy nhanh tiến độ các công trình đầu tư trên địa bàn, có kế hoạch, lộ trình xây dựng xã Đồng Tâm đạt chuẩn nông thôn mới.

Hà Phong