Đổi mới phương pháp giảng dạy đại học

Đó là tên của Hội thảo do Trường Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức ngày 18.2.2009 với sự tham dự của đại diện Ban giám hiệu, đại diện các tổ chức đoàn thể, các phòng, ban, khoa, viện, trung tâm và đông đảo cán bộ, giảng viên của Trường