Đổi mới phương pháp giảng dạy bộ môn giáo dục quốc phòng

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Việc giảng dạy môn giáo dục quốc phòng-an ninh ở cấp THPT những năm qua đã có chuyển biến tốt từ nội dung chương trình, chất lượng giáo viên đến cơ sở vật chất phục vụ dạy và học.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=62314