Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, vì mục tiêu xây dựng huyện Thọ Xuân trở thành thị xã trước năm 2030

Trong 2 ngày (17 và 18/5) đã diễn ra Đại hội đại biểu MTTQ huyện Thọ Xuân lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024-2029. Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dự và chỉ đạo đại hội.

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu MTTQ huyện Thọ Xuân lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024-2029.

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu MTTQ huyện Thọ Xuân lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024-2029.

Nhiệm kỳ qua, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên huyện Thọ Xuân đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hoàn thành và hoàn thành vượt mức 10/10 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội MTTQ huyện nhiệm kỳ 2019 - 2024 đề ra, góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. MTTQ các cấp đã tập trung tham mưu, tổ chức 425 hội nghị triển khai, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh, huyện cho trên 100.000 lượt người tham gia.

Ông Đỗ Kim Thọ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện khóa XVII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 khai mạc Đại hội.

Ông Đỗ Kim Thọ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện khóa XVII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 khai mạc Đại hội.

Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh”, MTTQ các cấp đã vận động Nhân dân hiến trên 25.000m2 đất để mở rộng đường giao thông nông thôn và huy động ngày công, nguồn lực từ Nhân dân với gần 200 tỷ đồng để xây dựng nhà văn hóa, đường giao thông nông thôn, các công trình phúc lợi xã hội.

Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân với tỷ lệ đồng thuận trên 98%. MTTQ các cấp đã triển khai xây dựng được 285 mô hình và trên 3.000 mô hình của các tổ chức thành viên. Tuyên truyền, vận động Nhân dân tích tụ đất đai, ứng dụng khoa học-kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng 38 sản phẩm OCOP; tham gia 385 ý tưởng, sản phẩm sáng tạo, khởi nghiệp và 382 sáng kiến kinh nghiệm cấp huyện, cấp tỉnh...

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Phong trào thi đua “Vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau” tiếp tục được các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện tích cực tham gia. MTTQ các cấp đã vận động đóng góp Quỹ “Vì người nghèo” được trên 6,5 tỷ đồng; phối hợp hỗ trợ làm mới và sửa chữa 323 nhà, trao 120 bê sinh kế, 81 xe đạp, 15.792 suất quà với tổng số tiền hơn 22 tỷ đồng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn... Việc phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng rõ hơn về phương thức tổ chức thực hiện; hoạt động giám sát, phản biện xã hội được triển khai thực hiện với quy trình ngày càng chặt chẽ, hiệu quả hơn.

Đại biểu tham luận tại Đại hội.

Đại biểu tham luận tại Đại hội.

Các ý kiến thảo luận tại Đại hội đã nghiêm túc kiểm điểm và thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong phương thức tổ chức, hoạt động của Ủy ban MTTQ huyện nhiệm kỳ 2019 - 2024; đồng thời đề ra 11 chỉ tiêu, 6 chương trình hành động của Ủy ban MTTQ huyện nhiệm kỳ 2024 - 2029 với mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp cụ thể.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, các đồng chí: Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Lê Đình Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, ghi nhận, đánh giá cao những kết quả nổi bật của MTTQ các cấp huyện Thọ Xuân đã đạt được; đồng thời thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ qua.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lê Đình Hải phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lê Đình Hải phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Để công tác mặt trận tiếp tục phát triển, có tác động sâu sắc, đem lại kết quả thiết thực, các đồng chí đề nghị MTTQ các cấp phát huy vai trò nòng cốt chính trị, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân, về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn mới. Tiếp tục thực hiện tốt vai trò, chức năng của MTTQ trong giai đoạn hiện nay, vận động Nhân dân thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, củng cố hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Đại hội bức tranh Bác Hồ bắt tay Bác Tôn - biểu tượng cao đẹp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Đại hội bức tranh Bác Hồ bắt tay Bác Tôn - biểu tượng cao đẹp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Lãnh đạo huyện Thọ Xuân tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ: “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, vì mục tiêu xây dựng huyện Thọ Xuân trở thành thị xã trước năm 2030".

Lãnh đạo huyện Thọ Xuân tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ: “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, vì mục tiêu xây dựng huyện Thọ Xuân trở thành thị xã trước năm 2030".

Thực hiện dân chủ, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, theo tinh thần Chỉ thị 18 và các quy định của Đảng, Nhà nước. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp để tổ chức tiếp xúc cử tri, đối thoại, lắng nghe Nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong việc triển khai các nhiệm vụ trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh Đại hội.

Toàn cảnh Đại hội.

Cùng với đó, cần tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng mạnh về khu dân cư; tăng cường vai trò, trách nhiệm của các tổ chức thành viên và Ban tư vấn đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Tiếp tục vận động người dân tích cực chuyển dịch cơ cấu sản xuất, ứng dụng khoa học - kỹ thuật, tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao; đẩy mạnh chương trình mỗi xã một sản phẩm, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân hưởng ứng phong trào hiến đất mở rộng các tuyến đường nhằm xây dựng đồng bộ hệ thống giao thông, vì mục tiêu xây dựng huyện Thọ Xuân trở thành thị xã trước năm 2030.

Đại biểu hiệp thương cử các vị ủy viên Ủy ban MTTQ huyện Thọ Xuân khóa XVIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Đại biểu hiệp thương cử các vị ủy viên Ủy ban MTTQ huyện Thọ Xuân khóa XVIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tiếp tục làm tốt công tác đối ngoại Nhân dân, tích cực quảng bá về hình ảnh tốt đẹp của người Thọ Xuân nói riêng, người Thanh Hóa nói chung để phát triển kinh tế du lịch. Thực hiện có hiệu quả Kết luận số 610 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02 về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội. Bên cạnh đó, cần chú ý công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ MTTQ các cấp có phẩm chất đạo đức, có năng lực thực tiễn, có phương pháp làm việc khoa học, có kỹ năng vận động quần chúng, sâu sát cơ sở, có bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, dám nói, dám chịu trách nhiệm, luôn tâm huyết, tận tụy với công việc được giao.

Các vị ủy viên Ủy ban MTTQ huyện Thọ Xuân khóa XVIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 ra mắt tại Đại hội.

Các vị ủy viên Ủy ban MTTQ huyện Thọ Xuân khóa XVIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 ra mắt tại Đại hội.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử 79 vị tham gia Ủy ban MTTQ huyện Thọ Xuân khóa XVIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ủy ban MTTQ huyện khóa XVIII hiệp thương cử 3 vị tham gia Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện. Ông Đỗ Kim Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy tái cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đại hội cũng đã hiệp thương cử 13 vị tham dự Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024-2029.

Phan Nga

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/doi-moi-nang-cao-hieu-qua-hoat-dong-vi-muc-tieu-xay-dung-huyen-tho-xuan-tro-thanh-thi-xa-truoc-nam-2030-214450.htm