Đổi mới, nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri

Ủy ban MTTQ các quận, huyện thuộc TP Hồ Chí Minh phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội (QH); HĐND thành phố tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri để báo cáo kết quả kỳ họp thứ hai, QH khóa XIV và dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp HĐND thành phố sắp diễn ra.

Đây là những buổi sinh hoạt chính trị - xã hội sâu rộng, được các tầng lớp nhân dân và cử tri thành phố rất quan tâm. Hoạt động này thể hiện trách nhiệm của đại biểu QH, đại biểu HĐND với cử tri; thể hiện quyền, trách nhiệm của cử tri đối với những vấn đề quan trọng của đất nước và của địa phương. Đây cũng là dịp lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố gặp mặt, trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những ý kiến của nhân dân đề đạt với Đảng, Nhà nước.

Với cương vị là những đại biểu dân cử, đại diện ý chí, nguyện vọng của cử tri, trong mỗi lần tiếp xúc, đại biểu QH, đại biểu HĐND có trách nhiệm thông báo với cử tri những nội dung của kỳ họp QH, HĐND sắp tới, chuyển đến cử tri những nội dung, kết quả kỳ họp; các nghị quyết, luật... vừa được QH thông qua. Báo cáo với cử tri những hoạt động của Đoàn đại biểu QH, các vị đại biểu QH, đại biểu HĐND trước, trong và sau kỳ họp, đồng thời lắng nghe, ghi nhận, tập hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri trình lên QH, HĐND...

Ở mỗi cuộc tiếp xúc, hàng chục ý kiến liên quan đến các vấn đề quốc gia đại sự và cả những vấn đề rất cụ thể của thành phố được cử tri nêu ra, qua đó kiến nghị các đại biểu QH, đại biểu HĐND đề đạt Nhà nước, thành phố sớm giải quyết... Những ý kiến xuất phát từ cuộc sống của cử tri góp phần rất quan trọng giúp đại biểu QH, đại biểu HĐND thành phố có thêm cứ liệu sinh động, thay mặt cử tri phát biểu thảo luận trong kỳ họp; các phiên chất vấn, đồng thời là những gợi ý giúp Đảng, Nhà nước, QH đề ra những chính sách phù hợp, có tính khả thi cao.

Thực tế các cuộc tiếp xúc cử tri ở TP Hồ Chí Minh cho thấy, cử tri tham gia các cuộc tiếp xúc đại biểu QH, đại biểu HĐND rất đông. Nội dung các ý kiến, kiến nghị rất phong phú, thể hiện tinh thần trách nhiệm, quyền làm chủ rất cao. Đại biểu QH, nhất là các đồng chí giữ cương vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn chú ý lắng nghe, ghi nhận; luôn động viên, khuyến khích cử tri phát biểu thẳng thắn, đóng góp ý kiến giải quyết những vấn đề còn nhiều băn khoăn, bức xúc trong đời sống xã hội, những vấn đề được nhiều người quan tâm...

Tuy nhiên, thời gian qua, việc tiếp xúc cử tri vẫn còn những hạn chế, đòi hỏi Đoàn đại biểu QH, Ủy ban MTTQ thành phố, các quận, huyện, chính quyền các địa phương quan tâm đổi mới. Trong các cuộc tiếp xúc, cử tri lớn tuổi thường chiếm tỷ lệ cao hơn cử tri trẻ tuổi; cử tri ở các địa bàn dân cư nhiều hơn cử tri là nhà khoa học, chuyên gia, doanh nhân, đại diện các doanh nghiệp. Khá nhiều người được mời tham dự nhiều buổi tiếp xúc trong khi có không ít cử tri suốt nhiệm kỳ QH nhưng chưa được mời tham gia buổi tiếp xúc nào...

Tiếp xúc cử tri là hoạt động công khai, thường xuyên của đại biểu QH, đại biểu HĐND các cấp. Để đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng tiếp xúc cử tri, làm cho mỗi cuộc tiếp xúc thật sự là một cuộc sinh hoạt chính trị - xã hội sâu, rộng, đề nghị MTTQ và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu đổi mới hơn nữa nội dung, phương thức tổ chức.

Ngoài tiếp xúc trước và sau các kỳ họp QH, HĐND theo địa bàn dân cư, đơn vị bầu cử, đề nghị các vị đại biểu QH, đại biểu HĐND tổ chức thêm các cuộc tiếp xúc theo những nội dung chuyên đề về các lĩnh vực chuyên biệt; mời cử tri là những người có chuyên môn sâu tham gia đóng góp ý kiến. Cùng với bố trí thời gian tham dự đầy đủ các cuộc tiếp xúc, đề nghị đại biểu chuẩn bị kỹ nội dung báo cáo, những vấn đề cần quan tâm; rèn luyện kỹ năng gợi mở, động viên, khích lệ cử tri mạnh dạn phát biểu; lắng nghe, ghi nhận được nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng cao trình lên QH, HĐND. Đề nghị các địa phương bố trí địa điểm rộng rãi để có thêm nhiều cử tri được tham gia các cuộc tiếp xúc…