Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục tại các vùng dân tộc

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân: Từ nay đến năm 2020, ngành Giáo dục cần định hướng xây dựng các trường PTDTNT trở thành trường chuẩn quốc gia, phấn đấu đưa trường PTDTNT trở thành trường hàng đầu về chất lượng đào tạo ở tỉnh, huyện và khu vực.