'Đổi mới mạnh mẽ, gắn công tác lãnh đạo Đảng với công tác chuyên môn'

  267 liên quanGốc

  Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy Tổng cục GDNN đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Tổng cục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, động viên đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn để thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Bộ giao với khối lượng công việc rất lớn, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng. Tiến tới Đại hội Đảng bộ Tổng cục GDNN lần thứ VI (nhiệm kỳ 2020 -2025), phóng viên Báo LĐ&XH đã có cuộc trao đổi với TS Nguyễn Hồng Minh, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục GDNN về công tác chuẩn bị Đại hội.

  Tại Diễn đàn “Nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam”, em Trương Thế Diệu, học viên Viện Đào tạo kỹ năng nghề Denso (Công ty TNHH Denso Việt Nam) vinh dự được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Lao động hạng Nhì về thành tích đoạt Huy chương Bạc tại Kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 45/2019, tại Kazan, Nga.

  * Thưa đồng chí Bí thư Đảng ủy, đồng chí có thể khái quát những kết quả đạt được của BCH Đảng bộ Tổng cục nhiệm kỳ 2015 - 2020?

  - Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Tổng cục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, động viên đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn để thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Bộ giao với khối lượng công việc rất lớn, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng.

  Công tác lãnh đạo, chỉ đạo có nhiều đổi mới với phương châm xuyên suốt là "Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả" cùng với sự quyết liệt trong việc chỉ đạo các cấp ủy, lãnh đạo đơn vị, thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện chương trình, kế hoạch công tác, đề án đã đề ra; ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo... đã mang lại nhiều kết quả quan trọng và hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu về lĩnh vực GDNN trong nhiệm kỳ vừa qua.

  *Cụ thể các kết quả công tác chuyên môn đã đạt được từ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Tổng cục như thế nào, thưa đồng chí Bí thư Đảng ủy?

  - Nhận diện và nắm bắt được thời cơ, trong giai đoạn này, lĩnh vực GDNN đã có những bước nỗ lực, đổi mới toàn diện và có bước phát triển quan trọng góp phần đạt được những thành tựu nổi bật: tuyển sinh mới hàng năm tăng và vượt kế hoạch đề ra, góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đến hết năm 2020 ước đạt trên 65% (trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có văn bằng, chứng chỉ đạt 25%); tỷ lệ học sinh tốt nghiệp GDNN có việc làm và mức thu nhập ở mức cao (trên 80%; một số ngành, nghề đạt mức 100%); các điều kiện bảo đảm chất lượng GDNN được củng cố và tăng cường (xây dựng và ban hành các chuẩn trong GDNN; đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý được đào tạo, bồi dưỡng để đạt chuẩn...). Công tác thí điểm đào tạo chất lượng triển khai theo kế hoạch, hoàn thành thí điểm đào tạo chương trình chuyển giao từ Úc (100% học sinh tốt nghiệp có việc làm và có thu nhập ở mức khá, cao).

  Theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, Tổng cục đã đẩy mạnh triển khai thí điểm đào tạo chất lượng cao theo các bộ chương trình chuyển giao từ CHLB Đức, Úc... chuẩn bị các điều kiện để triển khai nhân rộng trong cả nước;

  Tổng cục cũng đã rà soát, sắp xếp và quy hoạch mạng lưới cơ sở GDNN toàn quốc triển khai theo đúng lộ trình, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương; hoàn thành thí điểm tự chủ tại 3 trường cao đẳng, đồng thời đã áp dụng cơ chế tại nhiều cơ sở GDNN có đủ điều kiện; hợp tác quốc tế trong lĩnh vực GDNN tiếp tục được mở rộng với nhiều quốc gia, tổ chức quốc tế. Những kết quả quan trọng này đã góp phần đưa chỉ số chất lượng đào tạo nghề nghiệp tăng 13 bậc, góp phần tăng 10 bậc năng lực cạnh tranh quốc gia theo báo cáo Năng lực cạnh tranh toàn cầu năm 2019 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF).

  TCT Nguyễn Hồng Minh tại Kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ 12 tại BawngKok Thái Lan năm 2018

  *Thưa đồng chí Bí thư Đảng ủy, việc gắn kết với doanh nghiệp trong hoạt động GDNN trong những năm gần đây được xác định là một trong những khâu đột phá của GDNN để đưa đào tạo đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, của thị trường lao động. Vậy, lĩnh vực này đã được Đảng ủy Tổng cục lãnh đạo, chỉ đạo như thế nào?

  - Ngay từ khi bắt đầu triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng cục nhiệm kỳ 2015 - 2020, đã xác định gắn kết với doanh nghiệp là một trong 3 đột phá để đổi mới và nâng cao chất lượng GDNN. Cụ thể từ năm 2017 đến 2019, với sự chỉ đạo sát sao thường xuyên từ đồng chí Bộ trưởng, đồng chí Thứ trưởng phụ trách, nhiều hoạt động gắn kết với doanh nghiệp đã được triển khai, với cơ chế phối hợp 3 bên: Nhà nước - Nhà trường - Nhà doanh nghiệp, hình thành và thông qua các chương trình phối hợp công tác giữa Tổng cục GDNN với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các hiệp hội, các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước.

  Cùng với tiến trình đổi mới mở cửa của đất nước và từ thực tiễn, nhu cầu cần của doanh nghiệp, các địa phương đã quan tâm đến hoạt động gắn kết với doanh nghiệp; các cơ sở GDNN đã chủ động hơn, thuận lợi hơn khi tìm đến doanh nghiệp; các doanh nghiệp đã tích cực hơn trong việc tiếp cận, tìm đến các nhà trường. Các kết quả hoạt động nói trên, bước đầu đã tạo nên sự chuyển biến chất lượng GDNN, gắn đào tạo với việc làm, với thị trường lao động.

  *Việc nắm bắt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng cục, vai trò người đứng đầu trong các cơ sở, tổ chức đảng đóng vai trò quan trọng. Vậy công tác này được chú trọng triển khai như thế nào, thưa đồng chí Bí thư?

  - Quá trình triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ lần thứ V, Đảng ủy Tổng cục đã ban hành Kế hoạch triển khai và Chương trình hành động thực hiện, trong đó trách nhiệm của đồng chí Bí thư - người đứng đầu đảng bộ, chi bộ, được quy định rất rõ: Chủ trì, phối hợp với thủ trưởng đơn vị tổ chức hội nghị học tập, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết, các Quy định đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong chi bộ; trực tiếp viết bản thu hoạch của bản thân; Chủ trì xây dựng và ban hành chương trình hành động của chi bộ theo hướng dẫn của cấp ủy cấp trên; xây dựng kế hoạch hành động cá nhân để thực hiện Nghị quyết; hướng dẫn đảng viên trong chi bộ làm các Bản cam kết thực hiện, cam kết phấn đấu tu dưỡng hàng năm; thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo chi bộ và đảng viên thực hiện tốt các Nghị quyết và Quy định của Đảng; xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát và tổ chức kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng trực thuộc và đảng viên…

  Đó còn là vấn đề tự giác nêu gương trong việc tham gia học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII: Nêu gương về tư tưởng chính trị; Nêu gương trong đạo đức, lối sống, tác phong ở nơi làm việc, nơi cư trú và trong quá trình tham gia các hoạt động xã hội; Nêu gương trong việc chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trong chấp hành kỷ luật của đảng; trong tự phê bình và phê bình; trong xây dựng đoàn kết nội bộ…

  Kết quả, toàn Đảng bộ Tổng cục GDNN có 100% đảng viên đã xây dựng bản cam kết thực hiện Quy định số 55 của Bộ Chính trị khóa XII về một số việc cần làm ngay để tăng cường nêu gương của cán bộ, đảng viên; 100% đảng viên đã xây dựng bản cam kết phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện và đăng ký nêu gương hằng năm; 100% đảng viên được chi ủy nơi cư trú nhận xét bản thân và gia đình chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương; thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú…

  Tổng cục GDNN cùng Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc tiến hành ký kết Thỏa thuận hợp tác về xây dựng hệ thống quản lý đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia tại Việt Nam

  *Chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Tổng cục GDNN nhiệm kỳ 2020 - 2025, BCH Tổng cục đề ra những mục tiêu cụ thể phấn đấu như thế nào, thưa đồng chí Bí thư?

  - Khi tiến hành xây dựng Báo cáo chính trị chuẩn bị cho Đại hội đảng bộ Tổng cục GDNN nhiệm kỳ 2020 - 2025, chúng tôi đưa ra nhận định: Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) phát triển mạnh thúc đẩy sự phát triển nhảy vọt trên nhiều lĩnh vực, tạo ra cả thời cơ và thách thức đối với mọi quốc gia. Trước tình hình đó đòi hỏi phải đổi mới trên mọi lĩnh vực, trong đó có công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Tổng cục, đặt ra nhiệm vụ cho mỗi tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên phải nâng cao nhận thức, trình độ lý luận chính trị, đạo đức, trách nhiệm nêu gương, chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm tham mưu và tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên nhằm xây dựng Đảng bộ Tổng cục trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

  *Cụ thể như thế nào và cách thức tổ chức triển khai thực hiện ra sao thưa đồng chí Bí thư?

  - Theo kế hoạch, Đảng bộ Tổng cục GDNN nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ tập trung: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo trong thông tin và truyền thông, tạo sự chuyển biến về nhận thức, sự đồng thuận và huy động sự tham gia của toàn xã hội đối với việc đổi mới, nâng cao chất lượng GDNN; gắn với với việc phát triển nhân lực phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH đất nước; Tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện quy hoạch mạng lưới cơ sở GDNN theo hướng mở, bảo đảm quy mô, cơ cấu, hợp lý về ngành, nghề, trình độ đào tạo (đa ngành, chuyên ngành), vùng miền, chuẩn hóa, hiện đại hóa, có phân tầng chất lượng.

  Về nhiệm vụ chuyên môn: Tập trung nguồn lực đầu tư một số cơ sở GDNN chất lượng cao, ngành, nghề trọng điểm đã được quy hoạch theo các cấp độ (quốc tế, khu vực ASEAN và quốc gia) và các cơ sở GDNN chuyên ngành, các nhóm đối tượng đặc thù. Khuyến khích thành lập mới cơ sở GDNN tư thục, cơ sở GDNN của doanh nghiệp và có vốn đầu tư nước ngoài. Đẩy mạnh phân luồng, thu hút học sinh tốt nghiệp THCS vào học theo chương trình 9+; Thực hiện hoạt động dự báo ngắn hạn, trung hạn và dài hạn về nhu cầu nguồn nhân lực, nhu cầu việc làm và nhu cầu đào tạo theo lĩnh vực, ngành nghề, cấp trình độ đào tạo; hình thành cơ sở dữ liệu về cung cầu thị trường lao động;Đẩy mạnh tự chủ của các cơ sở GDNN gắn với trách nhiệm giải trình, cơ chế đánh giá độc lập, sự kiểm soát của nhà nước, giám sát của xã hội; Tiếp tục xây dựng, ban hành và hoàn thiện: tiêu chuẩn nghề kỹ năng nghề quốc gia, chuẩn đầu ra, các chuẩn về điều kiện bảo đảm chất lượng, các định mức kinh tế - kỹ thuật cho từng ngành, nghề; chuẩn và đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hóa cho nhà giáo, cán bộ quản lý GDNN, người dạy tại các doanh nghiệp….

  *Xin cảm ơn đồng chí về cuộc trao đổi! Chúc Đại hội lần thứ VI Đảng bộ Tổng cục GDNN nhiệm kì 2020 – 2025 thành công rực rỡ.

  SV Thực hành nghề lắp đặt Điện tại Trường CĐ Cơ điện HN

  Giai đoạn 2016 - 2020, bộ máy quản lý nhà nước về GDNN được tổ chức và từng bước kiện toàn để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực GDNN từ Trung ương đến các địa phương: Cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ, trách nhiệm quản lý nhà nước được phân định rõ ràng đã tạo ra được hệ thống thể chế đồng bộ tạo sự thống nhất, xuyên suốt công tác quản lý, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; phát huy được tính chủ động, sáng tạo của các Bộ, ngành, địa phương trong việc thực thi quyền hạn và trách nhiệm được giao trong quản lý nhà nước về GDNN. Ngày 14/6/2019, Quốc hội đã thông qua Luật Giáo dục số 43/2019/QH14, trong đó giao Bộ LĐ-TB&XH chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về GDNN.

  Đảng bộ Tổng cục GDNN là Đảng bộ cơ sở, có 14 chi bộ trực thuộc với 134 đảng viên, trong đó có 129 đảng viên chính thức, 5 đảng viên dự bị. Ban Chấp hành Đảng bộ có 10 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng ủy có 3 đồng chí; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy có 3 đồng chí.

  - Về trình độ chuyên môn: Tiến sĩ: 15 đảng viên (1 đảng viên là Phó Giáo sư); Thạc sĩ: 78 đảng viên; Đại học: 39 đảng viên; Cao đẳng: 1 đảng viên; Sơ cấp: 1 đảng viên.

  - Về trình độ lý luận chính trị: cao cấp lý luận chính trị: 36 đảng viên; trung cấp lý luận chính trị (tương đương): 65 đảng viên; sơ cấp lý luận chính trị: 33 đảng viên.

  Căn cứ vào phương hướng chung của nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Tổng cục GDNN phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sau:

  - 100% đảng viên tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Chỉ thị, Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết của Đảng bộ cấp trên.

  - Hằng năm phấn đấu trên 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trong đó, ít nhất 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

  - 100% cấp ủy trực thuộc xây dựng và thực hiện tốt chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ XIII, các Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Khóa XIII, nghị quyết của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ lần thứ IX.

  - 100% các chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch hằng năm về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa việc "làm theo" tư tưởng, đạo đức của Bác trở thành nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ.

  - 100% đảng viên, công chức, viên chức, người lao động xây dựng cam kết, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng hằng năm; 90% chi bộ đạt danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có trên 20% chi bộ đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng bộ Tổng cục GDNN đạt danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…

  Thiều Văn Lý (thực hiện)

  Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/doi-moi-manh-me-gan-cong-tac-lanh-dao-dang-voi-cong-tac-chuyen-mon-20200525160610638.htm