Đổi mới hoạt động Trang tin điện tử Ban Quản lý Lăng Bác

    Chiều 20/6, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm hoạt động Trang tin điện tử Ban Quản lý Lăng (2007-2022).

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/doi-moi-hoat-dong-trang-tin-dien-tu-ban-quan-ly-lang-bac-43113.htm