Đổi mới hoạt động bồi dưỡng đại biểu dân cử - ý nghĩa then chốt cho nâng cao lượng hoạt động

Sáng 15/07, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Dự và Chỉ đạo Hội nghị Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu Ban Công tác đại biểu phải tham mưu tốt cho Đảng đoàn Quốc hội về công tác cán bộ.

đồng thời, tăng cường hơn nữa công tác bồi dưỡng đại biểu Quốc hội, bảo đảm chất lượng, đúng nội dung đại biểu cần; làm tốt công tác tham mưu, giúp việc cho UBTVQH về công tác thi đua, khen thưởng đối với đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, với khối lượng công việc lớn, thời gian gấp rút, đặc điểm công tác có tính đặc thù, Ban Công tác đại biểu đã phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đổi mới trong công tác, có nhiều tiến bộ trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ.

Tại hội nghị, Ban Công tác đại biểu đề nghị, UBTVQH sớm xây dựng cơ chế phối hợp giám sát giữa các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội với HĐND và đại biểu HĐND; có hướng dẫn cụ thể việc thẩm tra các dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh trình HĐND để áp dụng thống nhất trong cả nước...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận và đánh giá cao Ban Công tác đại biểu đã luôn nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, đổi mới trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị, Ban cần cụ thể hóa các nhiệm vụ của 6 tháng cuối năm, trước hết là tập trung làm tốt công tác quy hoạch đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách và cán bộ thuộc quyền quản lý của UBTVQH.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội TRẦN THANH MẪN: “Muốn có cán bộ tốt thì phải quy hoạch. Đối mới bồi dưỡng đại biểu dân cử, nhất là trong tình hình mới, làm sao phải cập nhập thông tin về kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng gắn với đời sống nhân dân. Tôi cho rằng công tác bồi dưỡng đại biểu dân cử, đại biểu Hội đồng nhân dân đại biểu Quốc hội là hết sức quan trọng, nâng cao chất lượng, đổi mới hoạt động của đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân hay không là ở chỗ chúng ta. ”

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng đề nghị Ban Công tác đại biểu tập trung hoàn thiện Đề án Tăng cường chất lượng, nâng cao năng lực hoạt động của đại biểu Quốc hội, nhất là đại biểu chuyên trách trình Đảng đoàn Quốc hội, Quy chế bồi dưỡng đại biểu Quốc hội và Đề án Tăng cường sự chỉ đạo và trách nhiệm giám sát, hướng dẫn của UBTVQH đối với hoạt động của HĐND các cấp, tăng cường sự gắn kết các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc UBTVQH với HĐND các cấp./.

Thực hiện : Thùy Linh Anh Đức

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/doi-moi-hoat-dong-boi-duong-dai-bieu-dan-cu-y-nghia-then-chot-cho-nang-cao-luong-hoat-dong