Đổi mới hình thức giáo dục chính trị

Giáo dục chính trị (GDCT) cho bộ đội là nhiệm vụ quan trọng ở đơn vị. Tuy nhiên, do trình độ, phương pháp sư phạm của một số cán bộ cơ sở, công tác GDCT ở nhiều đơn vị vẫn chưa thoát khỏi sự khô cứng, gò bó.

Nhằm không ngừng nâng cao chất lượng GDCT cho bộ đội, Vùng A Hải quân và Đoàn 5 (Quân khu 7) đã đổi mới hình thức, phương pháp GDCT. Vùng A đề ra phương châm “1 tăng, 1 giảm, 3 thực chất”; nghĩa là: Giảm thời gian lên lớp, tăng thời gian thực hành; dạy thực chất, học thực chất, đánh giá kết quả thực chất. Để đột phá, Vùng đã tập trung đổi mới phương pháp thuyết trình theo phương châm: Giảm thời gian lên lớp lý thuyết, soạn bài giảng ngắn gọn, tóm tắt những vấn đề trọng tâm, trọng điểm để bộ đội ghi, kết hợp với sơ đồ minh họa, lấy ví dụ sát với thực tiễn. Quá trình giảng bài có sự vận dụng linh hoạt, sáng tạo về phương pháp: Tăng cường hỏi đáp, trao đổi giữa giáo viên với người học theo hướng gợi mở; liên hệ sát với nhiệm vụ của đơn vị; kết hợp xem băng hình tư liệu. Một phương pháp khác được đơn vị áp dụng trong giảng bài chính trị là kết hợp giữa thuyết trình với trình chiếu (bài giảng điện tử). Để thực hiện tốt phương pháp này, các đơn vị đã chủ động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ công nghệ thông tin cho giáo viên và trang bị các phương tiện hỗ trợ như máy tính, đèn chiếu… Giáo viên chuẩn bị bài giảng ngắn gọn, soạn những vấn đề trọng tâm đưa lên máy tính để trình chiếu, lồng ghép các hình ảnh minh họa, kết hợp với thuyết trình để làm rõ hơn các vấn đề trọng tâm, trọng điểm. Phương pháp này giúp người học dễ tiếp thu, hiểu nhanh được bản chất vấn đề. Việc tổ chức học nhóm cho đối tượng là sĩ quan, QNCN cũng được các đơn vị phát huy. Thực hiện phương pháp này, các đơn vị chủ động cấp phát tài liệu, kết hợp tổ chức xem băng hình, nghiên cứu thảo luận theo vấn đề được xác định. Sau đó giáo viên nêu chủ đề, lớp học lần lượt thảo luận, tham gia phát biểu, giáo viên kết luận và định hướng tư tưởng. Tuy nhiên, bước đầu đổi mới hình thức, phương pháp GDCT không thể tránh khỏi những thiếu sót, khuyết điểm. Đổi mới, đột phá vào GDCT cho bộ đội là một việc làm không dễ. Thứ nhất, hệ quả của tư duy lý thuyết, sách vở vẫn còn trĩu nặng trong nền giáo dục nước ta. Thứ hai, năng lực sư phạm của một số trong đội ngũ cán bộ chính trị còn thiếu và còn yếu. Thứ ba, bộ đội thường có tâm lý ngại nghe GDCT so với học tập các chuyên ngành khác. Ở Đoàn 5 (Quân khu 7) bài giảng chính trị được soạn theo phương pháp câu hỏi, đáp. Trên cơ sở đó, cán bộ giảng dạy chính trị soạn trả lời theo các câu hỏi. Nội dung trả lời ngắn gọn, cô đọng, khái quát được mục đích, yêu cầu, nội dung bài đặt ra, dẫn chứng minh họa phải điển hình; coi trọng nâng cao nhận thức, gắn hướng dẫn hành động cụ thể xác định nội dung hoạt động bổ trợ, nêu những vấn đề cần vận dụng vào đơn vị để bộ đội dễ hiểu, dễ nhớ. Bài giảng phải kịp thời cập nhật các thông tin, đường lối chủ trương chính sách mới của Đảng, Nhà nước, quân đội, những tấm gương “Học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, lịch sử, truyền thống của Đảng, dân tộc, của đơn vị. Nhiều cán bộ chính trị cho biết, để nâng cao chất lượng bài giảng về GDCT, họ phải thường xuyên rèn luyện, rút kinh nghiệm và tìm hiểu tài liệu, sách báo bổ sung kiến thức cho bài giảng. Nắm vững đối tượng, nhu cầu nhận thức, tâm lý bộ đội để xác định phương pháp giảng. Muốn quá trình lên lớp hiệu quả, từng cán bộ thục luyện kỹ, rèn tác phong bình tĩnh tự tin, thoát ly bài giảng. Bài giảng phải gây ấn tượng ngay từ ban đầu bằng cách trình bày khoa học, ngôn ngữ chọn lọc, mạch lạc. Giọng nói truyền cảm lúc hùng tráng, lúc dịu dàng, dẫn chứng tiêu biểu, khi kết luận hướng dẫn hành động sát nhiệm vụ đối tượng tạo hứng thú cho chiến sĩ. Tiếp xúc với bộ đội, hầu hết anh em đều nhận xét, bài giảng theo dạng hỏi đáp có mô hình, bảng biểu, sơ đồ, tranh vẽ sinh động nghe giảng có sức lôi cuốn. Nội dung luôn gợi mở, tạo tư duy trong câu hỏi dễ hiểu, dễ nhớ, dễ trong thảo luận, do vậy, bộ đội nắm được nội dung cơ bản ngay tại lớp, hứng thú hơn trong học tập. TRỊNH DŨNG-DUY HIỂN