Đổi mới cách nhìn về công tác thanh niên

    Gốc

    (HNM) - Sáng nay (15-11) Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội khai mạc trọng thể với sự tham dự của 277 đại biểu, đại diện cho các tầng lớp thanh niên thủ đô. Đại hội hứa hẹn nhiều điểm mới trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên thành phố nhiệm kỳ 2007 - 2012.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/41/150491