Đòi hỏi nới lỏng chính sách tiền tệ ngay là chưa thích hợp

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Trong tình hình hiện nay, do các giải pháp kiềm chế lạm phát vẫn đang tiếp tục phát huy tác dụng, trong khi đó công cuộc chống lạm phát vẫn còn chưa bền vững, kết quả chưa biểu hiện rõ, vẫn còn những thách thức. Vì vậy, đòi hỏi nới lỏng chính sách tiền tệ ngay là chưa thích hợp.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=10&NewsId=93834