Đội HIV tình nguyện vì ngày mai tươi sáng

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    12 thành viên có HIV/AIDS đã can đảm vượt lên số phận đau khổ, sự mặc cảm và thị phi của người đời về bệnh tật của mình lập ra đội tình nguyện với cái tên rất đẹp là "Vì ngày mai tươi sáng 1 Bắc Ninh" đểgiúp đỡ những bệnh nhân HIV/AIDS khác chống chọi lại với bệnh tật, biết tự tin để sống.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2008/9/99638.cand