Đội hình tuyên truyền cơ động nhắc nhở người dân TPHCM nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 16

    Gốc

    Thời gian qua Quận đoàn quận 12 đã đồng loạt ra quân đội hình tuyên truyền bằng hình thức loa tay, loa di động, video clip... trên địa bàn quận, giúp người dân nắm rõ hơn và nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 16.

    VĂN MINH

      Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/doi-hinh-tuyen-truyen-co-dong-nhac-nho-nguoi-dan-tphcm-nghiem-tuc-thuc-hien-chi-thi-16-748113.html