Đôi bạn vong niên lưu diễn

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Nói là bạn cũng được, mà gọi là sư mẫu - đệ tử cũng xong. Hai cái tên Bạch Tuyết - Quang Thành mấy năm gần đây trở nên gắn bó qua các sân khấu ở Mỹ lẫn Việt Nam.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Vanhoa/ShopVannghe/2008/5/2/236956.tno