Dofico và Sonadezi tiếp tục cổ phần hóa, thoái vốn

  Báo Đồng Nai
  1 liên quanGốc

  (ĐN) - Theo thông tin từ UBND tỉnh, hiện Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (Dofico) và Tổng công ty Phát triển khu công nghiệp Đồng Nai (Sonadezi) đang khẩn trương xây dựng kế hoạch sắp xếp, cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước giai đoạn 2021-2025 theo quy định của Chính phủ. Quá trình triển khai thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đến công tác cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước gặp một số vướng mắc về thủ tục, đất đai.

  Tổng công ty Sonadezi do gặp vướng mắc về việc xác định giá trị quyền sử dụng đất trong giá trị doanh nghiệp nên công tác thoái vốn chưa thể hoàn tất. Dofico vướng mắc về phương án sử dụng đất nên chưa hoàn thành công tác cổ phần hóa theo đúng kế hoạch. Trong đó, công tác giải thể Công ty TNHH MTV Thọ Vực (công ty con của Dofico) còn chậm, do thực trạng quản lý đất đai của công ty khá phức tạp vì một số nhân sự đã chuyển công tác, về hưu và thay đổi nhiệm vụ công tác nên phải thực hiện kiện toàn công tác nhân sự tham gia hội đồng giải thể và phương án giải thể Công ty TNHH MTV Thọ Vực. Tái cơ cấu Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Bửu Long (công ty con của Dofico) đang trong quá trình rà soát toàn bộ diện tích đất quản lý, sử dụng để lập phương án sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai và làm cơ sở xác định giá trị doanh nghiệp để thực hiện cổ phần hóa.

  Do những vướng mắc về đất đai nên các doanh nghiệp cổ phần hóa, thoái vốn chậm hơn so với kế hoạch đề ra nên UBND tỉnh đã giao cho Sở Tài chính chủ trì đẩy nhanh tiến độ.

  Khánh Minh

  Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/kinhte/202206/dofico-va-sonadezi-tiep-tuc-co-phan-hoa-thoai-von-3122802/