Đốc thúc tiến độ thanh tra Gang thép Thái Nguyên, Phân đạm Hà Bắc

Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các cuộc thanh tra đang còn chậm ban hành kết luận như cuộc thanh tra toàn diện Dự án mở rộng và cải tạo sản xuất giai đoạn 2, Công ty Gang thép Thái Nguyên; cuộc thanh tra tại Công ty cổ phần Phân đạm Hà Bắc…

Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các cuộc thanh tra. Ảnh Thanhtra.gov.vn

Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa tổ chức họp giao ban công tác tháng 9, nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2018.

Báo điện tử Chính phủ cho hay, phát biểu chỉ đạo tại giao ban, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 cần tập trung xây dựng kế hoạch công tác thanh tra năm 2019; đẩy nhanh tiến độ các cuộc thanh tra đang còn chậm ban hành kết luận như cuộc thanh tra toàn diện Dự án mở rộng và cải tạo sản xuất giai đoạn 2, Công ty Gang thép Thái Nguyên; cuộc thanh tra tại Công ty cổ phần Phân đạm Hà Bắc…

Đối với công tác tiếp dân, theo Cổng Thông tin Thanh tra Chính phủ, đơn vị này sẽ tập trung xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; triển khai Hệ thống CSDL Quốc gia về khiếu nại, tố cáo…

Thời gian qua, trụ sở Tiếp công dân Trung ương đã tiếp 1.371 lượt công dân đến trình bày 364 vụ việc. Đã phát hành 163 văn bản hướng dẫn công dân và 15 văn bản chuyển đơn của công dân đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Đồng thời, đã xử lý 1.102đơn/1.334 đơn phải xử lý. Ngoài ra, 8 báo cáo kết luận kiểm tra, rà soát vụ việc khiếu nại, tố cáo; 4 thông báo kết luận kiểm tra đã được đưa ra.

Về công tác phòng, chống tham nhũng, Tổng Thanh tra yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục công tác chuẩn bị xây dựng Nghị định hướng dẫn thi hành Luật ngay khi Luật được thông qua; sớm hoàn thiện Chỉ thị của Thủ tướng về ngăn chặn, xử lý tham nhũng vặt để trình Thủ tướng ký ban hành; tiếp tục phối hợp với Ban Nội chính Trung ương hoàn thiện Đề án cơ chế bảo vệ người dân phản ánh tố giác và tích cực đấu tranh chống suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ đảng viên.../.

Thái Tùng (T/h)