Độc quyền xây mộ, ép tang chủ giá "cắt cổ"

(VietNamNet) - Việc độc quyền xây mộ ở Công ty MTĐT Nha Trang đang làm người dân bức xúc, đã nhiều lần gửi đơn cầu cứu đến các cấp chính quyền và ngành chức năng về việc cai thầu ép tang chủ xây mộ với giá “cắt cổ”.