Độc giả làm gì khi mua phải sách giả?

Nhiều độc giả vẫn đọc cuốn sách, vì đã lỡ mua đồ giả mà không biết. Một số ít chọn cách lên tiếng cảnh báo người thân, bạn bè tránh tiêu thụ sách lậu.

Hoàng Hiệp - Thu Hiền