Độc đáo màn thi xây tháp người thật cao ở Tây Ban Nha

Truyền thống xây dựng những tòa tháp bằng người (castell) có từ thế kỷ 18 và diễn ra trong các lễ hội ở xứ Catalonia.

Độc đáo màn thi xây tháp người thật cao ở Tây Ban Nha - Ảnh 1

Các thành viên đội “Vella de Xiquets de Valls” cố gắng hoàn thành tháp người của nhóm trong một cuộc thi castell. Ảnh: AP.

Độc đáo màn thi xây tháp người thật cao ở Tây Ban Nha - Ảnh 2

Trong các cuộc thi thế này, các đội sẽ cố gắng dựng lên một tòa tháp cao nhất, phức tạp nhất. Ảnh: AP.

Độc đáo màn thi xây tháp người thật cao ở Tây Ban Nha - Ảnh 3

Một tòa tháp người được coi là hoàn toàn thành công nếu như có thể thêm người hoặc bớt người mà không làm tòa tháp đổ. Ảnh: AP.

Độc đáo màn thi xây tháp người thật cao ở Tây Ban Nha - Ảnh 4

Tòa tháp người cao nhất trong lịch sử là một kết cấu 10 tầng, với 3 người trên mỗi tầng. Ảnh: AP.

Độc đáo màn thi xây tháp người thật cao ở Tây Ban Nha - Ảnh 5

Năm 2010 các castell này được tổ chức UNESCO coi là một trong các di sản truyền khẩu phi vật thể của nhân loại. Ảnh: AP.

Độc đáo màn thi xây tháp người thật cao ở Tây Ban Nha - Ảnh 6

Đội Villafranc hình thành một tòa tháp trong cuộc thi castell vào ngày 2/10/2016. Sự kiện này diễn ra hai lần một năm ở thành phố Tarragona, Tây Ban Nha. Ảnh: Reuters.

Độc đáo màn thi xây tháp người thật cao ở Tây Ban Nha - Ảnh 7

Đội Vella de Xiquets de Valls hoàn thành tháp người trong cuộc thi castell thứ 26 ở Tarragona. Ảnh: AP.

Độc đáo màn thi xây tháp người thật cao ở Tây Ban Nha - Ảnh 8

Ảnh: AP.

Độc đáo màn thi xây tháp người thật cao ở Tây Ban Nha - Ảnh 9

Đội Capgrossos de Mataro. Ảnh: AP.

Độc đáo màn thi xây tháp người thật cao ở Tây Ban Nha - Ảnh 10

Colla Jove Xiquets de Tarragona bắt đầu hình thành tòa tháp người trong cuộc thi nói trên hôm 2/10.

Độc đáo màn thi xây tháp người thật cao ở Tây Ban Nha - Ảnh 11

Các thành viên đội Colla Jove Xiquets de Tarragona sau khi hoàn thành phần thi. Ảnh: Reuters.

Độc đáo màn thi xây tháp người thật cao ở Tây Ban Nha - Ảnh 12

Đội Sants. Ảnh: Reuters.

Độc đáo màn thi xây tháp người thật cao ở Tây Ban Nha - Ảnh 13

Đội Colla Jove Xiquets de Tarragona lúc bắt đầu xây tháp. Ảnh: Reuters./.