Độc đáo lễ hội thần mặt trời Inti Raymi ở Peru

Người dân địa phương và du khách nước ngoài đã đổ về thành phố Cusco của Peru, kinh đô của người Inca xưa để tham dự Lễ hội tôn vinh thần Mặt trời. Đây là vị thần được người Inca coi là đấng sáng tạo ra vạn vật trên trái đất cũng như quyết định vận mệnh của con người và vũ trụ nhằm cầu xin thần ban phát mùa màng bội thu, cánh đồng tươi tốt.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/doc-dao-le-hoi-than-mat-troi-inti-raymi-o-peru-125557.htm