Độc đáo lễ hội lửa tại Scotland

Lễ hội lửa Celtic đánh dấu sự bắt đầu của mùa đông. Lễ hội này có lịch sử gần 2.000 năm và được cho là tiền thân của lễ hội Halloween tại Scotland.

Sau đây là một số hình ảnh về lễ hội lửa độc đáo này tại lâu đài Edinburgh, Scotland.

Độc đáo lễ hội lửa tại Scotland - Ảnh 1

Độc đáo lễ hội lửa tại Scotland - Ảnh 2

Độc đáo lễ hội lửa tại Scotland - Ảnh 3

Độc đáo lễ hội lửa tại Scotland - Ảnh 4

Độc đáo lễ hội lửa tại Scotland - Ảnh 5

Độc đáo lễ hội lửa tại Scotland - Ảnh 6

Độc đáo lễ hội lửa tại Scotland - Ảnh 7

Độc đáo lễ hội lửa tại Scotland - Ảnh 8

Độc đáo lễ hội lửa tại Scotland - Ảnh 9

Độc đáo lễ hội lửa tại Scotland - Ảnh 10