Độc đáo hình tượng các loài chim trên cổ vật quý Việt Nam

Hình ảnh bay bổng của các loài chim đã gắn với đời sống văn hóa của người Việt qua nhiều thời kỳ lịch sử khác nhau. Cùng khám phá điều này qua sự hiện diện nhiều loài chim trên loạt cổ vật Việt vô giá.

 Hình chim lạc cùng một số loài chim khác trên Bảo vật quốc gia Trống đồng Ngọc Lũ I, một hiện vật văn hóa Đông Sơn có niên đại khoảng 2.500 năm trước, được lưu giữ ở Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

Hình chim lạc cùng một số loài chim khác trên Bảo vật quốc gia Trống đồng Ngọc Lũ I, một hiện vật văn hóa Đông Sơn có niên đại khoảng 2.500 năm trước, được lưu giữ ở Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

Hình tượng chim trên chiếc đèn thố văn hóa Đông Sơn, thế kỷ 1-2 TCN, hiện vật của Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

Hình tượng chim trên chiếc đèn thố văn hóa Đông Sơn, thế kỷ 1-2 TCN, hiện vật của Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

 Tượng chim vẹt thời Lý (thế kỷ 11-13) tìm được ở khu vực Hoàng thành Thăng Long, hiện vật của Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

Tượng chim vẹt thời Lý (thế kỷ 11-13) tìm được ở khu vực Hoàng thành Thăng Long, hiện vật của Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

Tượng chim uyên ương trên ngói úp bờ dải ở Hoàng thành Thăng Long thời Lý, hiện vật của khu di tích khảo cổ học 18 Hoàng Diệu, Hoàng thành Thăng Long.

Tượng chim uyên ương trên ngói úp bờ dải ở Hoàng thành Thăng Long thời Lý, hiện vật của khu di tích khảo cổ học 18 Hoàng Diệu, Hoàng thành Thăng Long.

Tượng chim Chu Tước, linh vật nằm trong bộ tượng bốn thần thú cổ xưa (gồm Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ) có từ thời Trần (thế kỷ 13), thu thập ở lăng Trần Thủ Độ (Hưng Hà, Thái Bình), hiện vật của Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

Tượng chim Chu Tước, linh vật nằm trong bộ tượng bốn thần thú cổ xưa (gồm Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ) có từ thời Trần (thế kỷ 13), thu thập ở lăng Trần Thủ Độ (Hưng Hà, Thái Bình), hiện vật của Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

Bảo vật quốc gia Bình gốm hoa lam vẽ thiên nga thời Lê sơ, niên đại thế kỷ 15, được tạo tác tại lò gốm cổ Chu Đậu, Nam Sách, Hải Dương, hiện vật của Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

Bảo vật quốc gia Bình gốm hoa lam vẽ thiên nga thời Lê sơ, niên đại thế kỷ 15, được tạo tác tại lò gốm cổ Chu Đậu, Nam Sách, Hải Dương, hiện vật của Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

Hình phượng trang trí trên đĩa gốm hoa lam thời Lê sơ, thế kỷ 15, hiện vật của Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

Hình phượng trang trí trên đĩa gốm hoa lam thời Lê sơ, thế kỷ 15, hiện vật của Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

Ấm gốm hình chim trĩ khai quật tại con tàu đắm ở Cù lao Chàm (Quảng Nam), là sản phẩm của lò gốm Chu Đậu (Hải Dương), niên đại vào thời Lê sơ, thế kỷ 15-16, hiện vật của Bảo tàng Lịch sử TP. HCM.

Ấm gốm hình chim trĩ khai quật tại con tàu đắm ở Cù lao Chàm (Quảng Nam), là sản phẩm của lò gốm Chu Đậu (Hải Dương), niên đại vào thời Lê sơ, thế kỷ 15-16, hiện vật của Bảo tàng Lịch sử TP. HCM.

Phù điêu tiên cưỡi hạc bằng gỗ thời Lê Trung Hưng, thế kỷ 17–18, hiện vật của Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

Phù điêu tiên cưỡi hạc bằng gỗ thời Lê Trung Hưng, thế kỷ 17–18, hiện vật của Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

Hình chim công trên Bảo vật quốc gia Cửu Đỉnh nhà Nguyễn, tạo tác năm 1835-1837, hiện vật của Hoàng thành Huế.

Hình chim công trên Bảo vật quốc gia Cửu Đỉnh nhà Nguyễn, tạo tác năm 1835-1837, hiện vật của Hoàng thành Huế.

Hình tượng gà (Dậu) trong bộ tượng 12 con giáp bằng đá ngọc, hiện vật cung đình triều Nguyễn, niên đại cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, hiện vật của Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

Hình tượng gà (Dậu) trong bộ tượng 12 con giáp bằng đá ngọc, hiện vật cung đình triều Nguyễn, niên đại cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, hiện vật của Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

Hình chim và hoa đào trên một bức tranh khảm xà cừ triều Nguyễn, niên đại cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, hiện vật của Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

Hình chim và hoa đào trên một bức tranh khảm xà cừ triều Nguyễn, niên đại cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, hiện vật của Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

Quốc Lê

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/doc-dao-hinh-tuong-cac-loai-chim-tren-co-vat-quy-viet-nam-1993599.html