Doanh thu từ dịch vụ ngoài đạt 214,7 triệu USD

  Báo Bà Rịa - Vũng Tàu
  7 liên quanGốc

  Trong năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong tình hình dịch bệnh, giãn cách, tiến độ dự án của chủ đầu tư chậm triển khai, nhưng Vietsovpetro tiếp tục phát huy thế mạnh cung cấp dịch vụ mang tính đặc thù trong lĩnh vực dịch vụ dầu khí, đảm bảo chất lượng và tiến độ đối với các dự án. Đồng thời, Vietsovpetro tham gia nhiều gói thầu cung cấp dịch vụ cho các công ty dầu khí trong nước và đã trúng thầu nhiều hợp đồng giá trị lớn.

  Trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, Vietsovpetro tiếp tục tham gia các gói thầu cho các dự án điện gió và đã trúng thầu cung cấp dịch vụ một số dự án, tạo tiền đề quan trọng cho việc tham gia sâu hơn vào lĩnh vực này. Ngoài ra, Vietsovpetro cũng tích cực xây dựng mối quan hệ với các đối tác trong và ngoài nước, nhất là các đối tác thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nhằm nâng cao năng lực cho các dự án điện gió.

  Nhờ đó, tổng doanh thu từ hoạt động dịch vụ ngoài và các hoạt động khác của Vietsovpetro đạt 214,7 triệu USD (123% kế hoạch); lợi nhuận sau thuế 105% kế hoạch. Một phần thu nhập này được sử dụng cho mục đích phúc lợi, an sinh xã hội, tạo cơ chế khuyến khích động viên người lao động.

  PHAN HÀ

  Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/kinh-te/202201/lien-doanh-viet-nga-vietsovpetro-doanh-thu-tu-dich-vu-ngoai-dat-2147-trieu-usd-941771/