Doanh thu năm 2019 của Big Hit Entertainment tăng gần gấp đôi so với năm ngoái

Trong năm 2019, cả doanh thu và lợi nhuận của Big Hit đều tăng mạnh, với tổng doanh thu gần gấp đôi năm 2018.

Trong cuộc họp báo của công ty Big Hit Entertainment vào ngày 4 tháng 2, Giám đốc điều hành của Big Hit Entertainment, Bang Shi Hyuk, đã chia sẻ về kế hoạch sắp tới của công ty cũng như tình trạng kinh doanh hiện tại trong năm qua.

Sau khi Big Hit Entertainment mua lại Source Music và ra mắt BELift, công ty đã nâng cao lĩnh vực kinh doanh của mình bằng cách kết hợp các đơn vị kinh doanh riêng lẻ, trở thành một công ty đa kinh doanh.

Thông qua đa dạng hóa, các lĩnh vực của họ trong âm nhạc, hòa nhạc, video, IP và trên các nền tảng khác đều đóng góp đáng kể vào doanh thu chung.

Big Hit Entertainment đã ghi nhận 587,9 tỷ won (khoảng 11523 tỷ VNĐ) tổng doanh thu trong năm 2019, tức là gấp đôi doanh thu của năm ngoái.

Công ty cũng ghi nhận số tiền 97,5 tỷ won (khoảng 1911 tỷ VNĐ) lợi nhuận hoạt động. Dữ liệu này dựa trên các tiêu chí hợp nhất K-IFRS, cho thấy hiệu suất tạm thời trước khi thực hiện kiểm toán bên ngoài.

Năm 2018, doanh thu theo tiêu chuẩn K-IFRS (từ báo cáo tài chính trước khi kiểm toán bên ngoài) được ghi nhận là 301,4 tỷ won, với lợi nhuận hoạt động là 79,8 tỷ won.

Như vậy chỉ sau một năm, doanh thu và lợi nhuận của Big Hit Entertainment đã có sự thay đổi đáng kể. Với những con số này, 2020 tiếp tục hứa hẹn sẽ là một năm thành công hơn nữa đối với Big Hit.

Jessie Mai

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/doanh-thu-nam-2019-cua-big-hit-entertainment-tang-gan-gap-doi-so-voi-nam-ngoai-6935905.html