Doanh nhân Việt Nam hướng về cộng đồng

    Gốc

    (NLĐ)- Theo ông Nguyễn Thanh Minh, Trưởng Ban Tổ chức “Tuần lễ doanh nhân Việt Nam tại TPHCM” 2007, Tuần lễ Doanh nhân Việt Nam tại TPHCM năm 2007 sẽ diễn ra từ ngày 6 đến 13-10, các hoạt động chính là bình chọn doanh nhân Sài Gòn tiêu biểu, doanh nhân vì cộng đồng, hội thảo và lễ hội.

    Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/203817.asp