Doanh nhân Việt Nam định vị để hội nhập

    Gốc

    Thông điệp đưa ra đối với DN Việt Nam là cần có tầm nhìn chiến lược như chuyên gia kinh tế Nguyễn Trần Quang nhận định: “Một DN không có tầm nhìn sẽ giống như một người đi trong rừng mà không có la bàn, đi trên biển lớn mà không có hải đồ”.

    Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/kinh-te/204916.asp