Doanh nghiệp xuất khẩu - Khó khăn chồng chất!

    Báo Sức Khỏe & Đời Sống
    Gốc

    Nhằm hạn chế nhập siêu, Thống đốc NHNN Việt Nam đã ban hành quyết định thu hẹp đối tượng cho vay vốn bằng ngoại tệ có hiệu lực thi hành vào cuối tháng 4/2008, làm cho nhiều DN nhập khẩu nguyên liệu để làm hàng XK vô cùng lo lắng.

    Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=19891