Doanh nghiệp xuất khẩu gỗ sang EU phải đảm bảo nguồn gốc gỗ hợp pháp

Liên minh châu Âu (EU) và Việt Nam vừa kết thúc các cuộc đàm phán về Hiệp định Đối tác Tự nguyện (VPA) về Tăng cường thực thi Luật Lâm nghiệp, Quản trị rừng và Buôn bán gỗ (FLEGT).

Hiệp định sẽ giúp cải thiện quản lý rừng, giải quyết tình trạng khai thác gỗ trái phép và thúc đẩy việc xuất khẩu các sản phẩm gỗ hợp pháp đã được kiểm chứng từ Việt Nam sang EU và các thị trường khác.

Đây là kết quả của gần 6 năm đàm phán giữa EU và Việt Nam, đại diện là Ủy ban châu Âu và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam. Hai bên đã ký tắt văn bản của Hiệp định FLEGT VPA, đánh dấu sự hoàn tất chính thức các cuộc đàm phán.

Doanh nghiệp xuất khẩu gỗ sang EU phải đảm bảo nguồn gốc gỗ hợp pháp - Ảnh 1

Các sản phẩm gỗ có nguồn gốc rõ ràng sẽ rộng cửa sang thị trường EU.

Để thực thi VPA, Việt Nam sẽ xây dựng một hệ thống đảm bảo tính pháp lý của gỗ để đảm bảo gỗ và các sản phẩm gỗ xuất khẩu đến từ các nguồn hợp pháp, bao gồm các hệ thống để kiểm chứng rằng gỗ nhập khẩu đã được thu hoạch và buôn bán hợp pháp theo luật pháp của nước nơi gỗ được thu hoạch.

Một khi Hiệp định VPA được thực hiện đầy đủ, các lô hàng gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam sang EU sẽ phải kèm theo giấy phép FLEGT để chứng minh tính hợp pháp của chúng.

Ngoài các lợi ích xã hội, kinh tế và môi trường khác nhau đồng hành với việc ngành lâm nghiệp ở Việt Nam được quản lý tốt hơn, việc cấp giấy phép FLEGT sẽ đơn giản hóa việc kinh doanh cho các doanh nghiệp gỗ, vì các sản phẩm được cấp phép FLEGT đáp ứng các yêu cầu theo quy định về gỗ của EU một cách tự động, cấm đưa gỗ bất hợp pháp vào thị trường EU. Các doanh nghiệp của EU có thể đưa gỗ được cấp phép FLEGT vào thị trường EU mà không phải tuân theo các điều khoản về thẩm định chi tiết theo quy định về gỗ của EU.

Văn bản của hiệp định VPA EU-Việt Nam và các phụ lục có trên trang web của Ủy ban châu Âu và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.

Nguyễn Tuân